Nieuws

Fanfare Heikant heeft een nieuwe dirigent!

 

De 26 jarige Jelle Proost is de nieuwe dirigent van Fanfare Heikant. Het is een jonge man met een hart voor fanfare, afgestudeerd slagwerk en directie. Jelle is afkomstig uit Gent (België) en zal op kort termijn de dirigeerstok ter hand nemen voor de eerste repetitie. Op 24 december 2018 heeft hij zijn eerste optreden kunnen verzorgen met muziekvereniging Heikant in de kerk.

 

 

 

Samenvatting jaarvergadering

 

Lees hier de samenvatting van de openbare jaarvergadering

 

 

 

Wegenwerken

 

3 september 2018 is DNWG gestart met werken aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels. Daardoor is de doorgang gedeeltelijk tot geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. U kan hieronder meer detail terugvinden.

 

Voor meer info: WWW.DNWG.NL

 

 

 

 

Reconstructie Julianastraat

 

Het gedeelte vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers zal heringericht worden.  Men zal starten ter hoogte van 't Heike en gaan zo richting Koewacht.

 

Werk aan de riolering

Het huidige riool is een gemengd riool, waarop zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater wordt geloosd. Bij grote hoeveelheden regen zorgt dit voor overbelasting van het riool. Daardoor wordt met regelmaat water geloosd op de sloten in en om Heikant. Daarnaast is het afvoeren van schoon regenwater tezamen met het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie ongewenst. Ter plaatse wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd. Het afvalwater en het regenwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Naast het bestaande riool wordt een tweede riool aangelegd, waardoor het regenwater wordt afgevoerd.

 

Herinrichting

Om de wateroverlast op de aanliggende percelen te verminderen, wordt het nieuwe wegdek lager aangelegd dan nu het geval is. Daarnaast is het de bedoeling om over de gehele lengte van de straat een trottoir aan te leggen. Voor een bepaald gedeelte daarvan wordt nog overleg gevoerd met de eigenaren van de aanliggende percelen.

 

 

Peuterspeelzaal

 

Sinds 5 september 2016 is er op basisschool Heidepoort (terug) een peuterspeelzaal.

 

De leeftijd is variërend van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week, de ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)!

 

Medewerkers van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te ontwikkelen.

 

Juf Talitha is met de groep gestart. Ze werkt al vele jaren bij de stichting Kinderop-vang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha en Juf Astrid zullen daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten, e.d.

 

 

 

Gastouder voor buitenschoolse opvang

 

Via Stichting Kinderopvang is er ook een gastouder gevonden, die (binnen de grenzen van het mogelijke) bereid is om kinderen naar onze school te brengen en op te halen. Voor geïnteresseerde ouders zijn de contactgegevens van deze gastouder op te vragen bij directeur Karel D'Haens.

Website in beheer van Tom Maes

Heikant (Zeeland)