Nieuws

Datum laatste wijziging 21/06/2017

 

 

Klus & kuisdag

 

Dit jaar gaat de klus & kuisdag door op 29 September 2017

 

Daarvoor zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons een handje willen helpen en klustips/Ideeën die we kunnen opnemen in de planning van deze dag.

Aanmelden kan via dorpsraad@heikant.net of via secretariaat (Julianastraat 103)

 

Klus & kuisdag is in samenwerking met Gemeente Hulst openbare werken, Basisschool Heidepoort (groep 5 en 6) en Dorpsraad heikant.

 

 

Hondensporthal in loods de Blaey Machinebouw

 

Afgelopen week is dorpsraad Heikant door de gemeente Hulst gevraagd om een nieuw initiatief op Heikant te beoordelen.

 

Graag leggen wij u dit nieuw initiatief voor en horen graag uw mening? Het betreft een nieuw initiatief in de loods op de oude Ferdinandusdijk, de loods staat nu leeg en voorheen was daar de Blaey machinebouw gevestigd. Een inwoner van Heikant wil een gedeelte van de loods transformeren tot een sporthal voor honden. Een sporthal waar behendigheids trainingen en wedstrijden in gehouden kunnen worden. Er wordt verwacht dat er 10 a 15 wedstrijden per jaar gehouden zullen worden en wekelijkse trainingen... Er wordt zowieso geen horeca vergunning afgegeven en parkeren e.d. geschiedt op het verharde terrein naast de loods.

 

Wanneer er geen expliciete bezwaren zijn vanuit Heikant zal het bestemmingsplan gewijzigd worden en een vergunning afgegeven worden.

(voorlopige planning September 2017!)

 

Reacties kunnen doorgegeven worden aan onze secretaris Patrick de Bakker (patdebakker@zeelandnet.nl)

 

 

Reconstructie Julianastraat

 

Er zijn al enige tijd plannen voor de reconstructie van de Julianastraat. Deze staan op de rol voor 2017 en zal een budget van 2.200.000€ met zich meebrengen. De inwoners zijn bij de jaarvergadering voor het eerst betrokken bij de procedureop vraag van de Gemeente.

 

Tevens is de aansluiting van de Heidestraat met "de ruit" besproken, we hebben er bij de gemeente op aangedrongen zich binnen het regionaal overleg rondom het project de ruit er zich ervoor in te spannen om deze veel gebruikte verbindingsweg naar Axel en Terneuzen toegankelijk houden. Een geschetste alternatieve route via St Jansteen of Koewacht om sluipverkeer binnen de polders te beperken is volgens ons geen alternatief.

 

 

Reconstructie Dorpsplein

 

Het huidige centrum van Heikant kan wel wat meer sfeer gebruiken. Misschien kan e.e.a. gerealiseerd worden met de herinrichting van het dorpsplein, in combinatie met de herinrichting van de Julianastraat. Tevens wordt nogmaals onderzocht of het mogelijk is om de kermis te verhuizen naar de directe omgeving van de kerk.

 

 

Peuterspeelzaal

 

Sinds 5 september 2016 is er op basisschool Heidepoort (terug) een peuterspeelzaal.

 

De leeftijd is variërend van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week, de ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)!

 

Medewerkers van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te ontwikkelen.

 

De Juffen zijn Talitha en Astrid. Juf Talitha is met de groep gestart. Ze werkt al vele jaren bij de stichting Kinderop-vang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha en Juf Astrid zullen daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten, e.d.

 

 

Gastouder voor buitenschoolse opvang

 

Via Stichting Kinderopvang is er ook een gastouder gevonden, die (binnen de grenzen van het mogelijke) bereid is om kinderen naar onze school te brengen en op te halen. Voor geïnteresseerde ouders zijn de contactgegevens van deze gastouder op te vragen bij juf Trees. Vermoedelijk zal hiervan vanaf midden december 2016 actief gebruik kunnen gemaakt worden.

 

 

Vylainlaan

 

Onderzocht wordt of op een eenvoudige wijze een voetpad op het voorheen geplande fietspad gelegd kan worden.

 

 

Inrichting Vlasbloem

 

De afspraak is gemaakt dat voor dat begonnen wordt met verdere inrichting van de Vlasbloem de meningen van de bewoners gevraagd zal worden. Het bestaande plan dat in concept bij de Gemeente aanwezig is zal ter inzage aangeboden worden.