NIEUWS

Zaterdag 14 september is het zover!


Dan gaat ons DORPSEVENT op Heikant door!


Wat is begonnen met het motto "Heikant verbindt" is een groot dorpsevent geworden.


In samenwerking met basisschool Heidepoort, Duivenvereniging, Muziekvereniging, Kunstkring, KBO, Judith Mangnus - Coaching & Begeleiding, Brasserie Du Commerce en Dorpsraad Heikant zullen verschillende activiteiten plaatvinden.


Het event vangt aan op het vernieuwde crossveldje om 13.30u waar het officieel zal geopend worden door de wethouder. Er zal muzikale begeleiding plaatsvinden.


Vervolgens zijn er tussen 14u en 16u verschillende activiteiten op het schoolfeest van basisschool Heidepoort. Judith Mangnus staat je te woord met haar demo Paardencoaching.


Aansluitend gaan we richting Polenlaan waar onder meer een vrij podium zal plaatsvinden onder muzikale begeleiding van de Muziekvereniging en een hapje met een drankje voorzien door Brasserie Du Commerce. Dit vanaf 16u.


Het feest gaat 's avonds door op de after party bij Brasserie Du Commerce!


De AED hangt nu op aan de buitenmuur bij de ingang van 't Heike. Voordien was hij beschikbaar in de inkomhal maar enkel indien iemand op 't Heike aanwezig was. Het is een mooie vooruitgang voor onze algemene veiligheid.

Wegenwerken

 

Het is intussen alweer van 3 september 2018 geleden dat DNWG is gestart met werken aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels. De doorgang is nog steeds op regelmatige basis gedeeltelijk tot geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. U kan meer details terugvinden op www.dnwg.nl 

 

Reconstructie Julianastraat

 

Het gedeelte vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers zal heringericht worden. 

 

Werk aan de riolering


Het huidige riool is een gemengd riool, waarop zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater wordt geloosd. Bij grote hoeveelheden regen zorgt dit voor overbelasting van het riool. Daardoor wordt met regelmaat water geloosd op de sloten in en om Heikant. Daarnaast is het afvoeren van schoon regenwater tezamen met het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie ongewenst. Ter plaatse wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd. Het afvalwater en het regenwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Naast het bestaande riool wordt een tweede riool aangelegd, waardoor het regenwater wordt afgevoerd.

 

Herinrichting


Om de wateroverlast op de aanliggende percelen te verminderen, wordt het nieuwe wegdek lager aangelegd dan nu het geval is. Daarnaast is het de bedoeling om over de gehele lengte van de straat een trottoir aan te leggen. Voor een bepaald gedeelte daarvan wordt nog overleg gevoerd met de eigenaren van de aanliggende percelen.

De 26 jarige Jelle Proost is de nieuwe dirigent van Fanfare Heikant. Het is een jonge man met een hart voor fanfare, afgestudeerd slagwerk en directie. Jelle is afkomstig uit Gent (België) en zal op kort termijn de dirigeerstok ter hand nemen voor de eerste repetitie. Op 24 december 2018 heeft hij zijn eerste optreden kunnen verzorgen met muziekvereniging Heikant in de kerk.

Lees hier de samenvatting van de openbare jaarvergadering

Sinds 5 september 2016 is er op basisschool Heidepoort (terug) een peuterspeelzaal.

 

De leeftijd is variërend van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week, de ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)!

 

Medewerkers van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te ontwikkelen.

 

Juf Talitha is met de groep gestart. Ze werkt al vele jaren bij de stichting Kinderop-vang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha en Juf Astrid zullen daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten, e.d.


Website in beheer van Tom Maes