Nieuws

Jaarvergadering 2016

 

Ook dit jaar was de openbare jaarvergadering op 17/10/2016 een succes met mooie opkomst.. Besproken onderwerpen waren terugblik op realisaties in 2015, behoud Basisschool, reconstructie Julianastraat, toekomstbestendige waterhuishouding en de samenleving Heikant. Uiteraard werd ook tijd genomen voor een vragenrondje.

 

Reconstructie Julianastraat

 

Er zijn al enige tijd plannen voor de reconstructie van de Julianastraat. Deze staan op de rol voor 2017 en zal een budget van 2.200.000€ met zich meebrengen. De inwoners zijn bij de jaarvergadering voor het eerst betrokken bij de procedureop vraag van de Gemeente.

 

Tevens is de aansluiting van de Heidestraat met "de ruit" besproken, we hebben er bij de gemeente op aangedrongen zich binnen het regionaal overleg rondom het project de ruit er zich ervoor in te spannen om deze veel gebruikte verbindingsweg naar Axel en Terneuzen toegankelijk houden. Een geschetste alternatieve route via St Jansteen of Koewacht om sluipverkeer binnen de polders te beperken is volgens ons geen alternatief.

 

Reconstructie Dorpsplein

 

Het huidige centrum van Heikant kan wel wat meer sfeer gebruiken. Misschien kan e.e.a. gerealiseerd worden met de herinrichting van het dorpsplein, in combinatie met de herinrichting van de Julianastraat. Tevens wordt nogmaals onderzocht of het mogelijk is om de kermis te verhuizen naar de directe omgeving van de kerk.

 

Peuterspeelzaal

 

Sinds 5 september 2016 is er op basisschool Heidepoort (terug) een peuterspeelzaal.

 

Er zitten momeneel zes peuters, variërend in leeftijd van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week, de ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)!

 

Medewerkers van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te ontwikkelen.

 

De Juf is Talitha Goossen. Juf Talitha werkt al vele jaren bij de stichting Kinderop-vang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha zal daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten, e.d.

 

Gastouder voor buitenschoolse opvang

 

Via Stichting Kinderopvang is er ook een gastouder gevonden, die (binnen de grenzen van het mogelijke) bereid is om kinderen naar onze school te brengen en op te halen. Voor geïnteresseerde ouders zijn de contactgegevens van deze gastouder op te vragen bij juf Trees. Vermoedelijk zal hiervan vanaf midden december 2016 actief gebruik kunnen gemaakt worden.

 

Vylainlaan

 

Onderzocht wordt of op een eenvoudige wijze een voetpad op het voorheen geplande fietspad gelegd kan worden.

 

 

Inrichting Vlasbloem

 

De afspraak is gemaakt dat voor dat begonnen wordt met verdere inrichting van de Vlasbloem de meningen van de bewoners gevraagd zal worden. Het bestaande plan dat in concept bij de Gemeente aanwezig is zal ter inzage aangeboden worden.