NIEUWS

Op 4 mei 2020 zal er een stille herdenking zijn. Namens de school wordt er een bloemstukje geplaatst en wethouder Adri Totté zal dit namens de gemeente Hulst ook doen.


Vanwege coranamaatregelen is het niet de bedoeling dat er publiek bij aanwezig is. Omroep Hulst zal hierbij aanwezig zijn en filmen. Zij maken een compilatie van alle kernen in de gemeente Hulst van de “stille” herdenkingen.


Er wordt deze week een vlaggenmast bij het monument geplaatst, zodat we de vlag op 4 mei halfstok kunnen hangen.


Dit jaar wil Basisschool Heidepoort, met de kinderen, muziekvereniging en belangstellenden in september herdenken.

Momenteel bevinden wij ons in de greep van het Corona (Covid-19) virus. Volgens de deskundigen en onze overheid kan dit nog even duren en zal het nog een lange weg zijn voordat we weer in ons normaal leventje zitten…!


Dit betekent dat veel inwoners van Heikant de komende tijd nog in een isolement zitten en beperkt zijn in het doen en laten. Op Heikant zijn er vanuit KBO en andere verenigingen initiatieven ontstaan rondom het thema: “Aandacht voor elkaar in Heikant”


Als Dorpsraad willen wij u dan ook vragen om contact te houden met uw naaste buren en eventuele hulpbehoevenden in uw straat. In deze bizarre tijd kan een beetje aandacht heel positief werken.


Wanneer het nodig is mag u ook te alle tijde contact opnemen met leden van de Dorpsraad via info@heikant.net (of klik hier) zodat we kunnen helpen met de mogelijkheden die we hebben.


Samen staan we sterk!

Samenvatting jaarvergadering 5 november 2019 - Brasserie Du Commerce

Op maandag 16 september 2019 is in Heikant een nieuw monument onthuld. Het is een monument ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers en ter herdenking van de bevrijding. Het werd onthuld door Pim, Rins en Britt, leerlingen van Basisschool Heidepoort. Na de onthulling werden door de andere kinderen bloemen gelegd. Het monument heeft een plaats gekregen aan het begin van het kerkhofpad naast de kerk op Heikant.


Zaterdag 14 september 2019 - was het zo ver! De vernieuwde fietscrossbaan in Heikant is heropend. Wethouder Adri Totté nam de heropening voor zijn rekening. Dankzij de Dorpsraad Heikant en een aantal vrijwilligers én een financiële bijdrage van de gemeente is de fietscrossbaan weer als nieuw. Alle kinderen veel crossplezier gewenst én complimenten aan iedereen die hielp om de klus te klaren!

“Geef uw wijk/dorp een boost” is een nieuw initiatief van de gemeente Hulst.

Per dorp/wijk is er geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving ten behoeve van de inwoners. Voor Heikant is er een budget van € 7.750,-- gereserveerd.

 

Als dorpsraad willen wij in eerste instantie inventariseren ‘welke’ ideeën er leven binnen de gemeenschap. Dus doen wij bij deze een oproep aan alle inwoners van Heikant om de ideeën die de leefomgeving op Heikant versterken door te geven. Dit kan via onze contactpagina

 

Op 5 november vindt de jaarvergadering plaats op Heikant. De ingediende ideeën zullen dan voorgelegd worden en zal er een keuze gemaakt worden.

 

Wij hopen op veel ideeën, zodat we wat te kiezen hebben…?

De AED hangt nu op aan de buitenmuur bij de ingang van 't Heike. Voordien was hij beschikbaar in de inkomhal maar enkel indien iemand op 't Heike aanwezig was. Het is een mooie vooruitgang voor onze algemene veiligheid.

Wegenwerken

 

Het is intussen alweer van 3 september 2018 geleden dat DNWG is gestart met werken aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels. De doorgang is nog steeds op regelmatige basis gedeeltelijk tot geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. U kan meer details terugvinden op www.dnwg.nl 

 

Reconstructie Julianastraat

 

Het gedeelte vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers zal heringericht worden. 

 

Werk aan de riolering


Het huidige riool is een gemengd riool, waarop zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater wordt geloosd. Bij grote hoeveelheden regen zorgt dit voor overbelasting van het riool. Daardoor wordt met regelmaat water geloosd op de sloten in en om Heikant. Daarnaast is het afvoeren van schoon regenwater tezamen met het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie ongewenst. Ter plaatse wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd. Het afvalwater en het regenwater worden in de toekomst apart afgevoerd. Naast het bestaande riool wordt een tweede riool aangelegd, waardoor het regenwater wordt afgevoerd.

 

Herinrichting


Om de wateroverlast op de aanliggende percelen te verminderen, wordt het nieuwe wegdek lager aangelegd dan nu het geval is. Daarnaast is het de bedoeling om over de gehele lengte van de straat een trottoir aan te leggen. Voor een bepaald gedeelte daarvan wordt nog overleg gevoerd met de eigenaren van de aanliggende percelen.

De 26 jarige Jelle Proost is de nieuwe dirigent van Fanfare Heikant. Het is een jonge man met een hart voor fanfare, afgestudeerd slagwerk en directie. Jelle is afkomstig uit Gent (België) en zal op kort termijn de dirigeerstok ter hand nemen voor de eerste repetitie. Op 24 december 2018 heeft hij zijn eerste optreden kunnen verzorgen met muziekvereniging Heikant in de kerk.

Lees hier de samenvatting van de openbare jaarvergadering

Sinds 5 september 2016 is er op basisschool Heidepoort (terug) een peuterspeelzaal.

 

De leeftijd is variërend van nog maar net twee tot al bijna vier jaar. Deze peuters komen verspreid over de hele week, de ene ochtend is het wat drukker dan de andere. De bijdrage van de ouders blijft beperkt tot twee ochtenden (voor peuters uit Heikant)!

 

Medewerkers van stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen er voor gezorgd dat het lokaal voorzien is van alle benodigdheden om de peuters lekker samen te laten spelen en zich te ontwikkelen.

 

Juf Talitha is met de groep gestart. Ze werkt al vele jaren bij de stichting Kinderop-vang Zeeuws-Vlaanderen en heeft daar ruime ervaring opgedaan met het werken met jonge kinderen. Juf Talitha en Juf Astrid zullen daar waar mogelijk de verbinding maken tussen de peuterspeelzaal en de leerlingen van groep 1/2/3. Dat kan tot uitdrukking komen in overeenkomstige thema’s, in gezamenlijke activiteiten, e.d.


Website in beheer van Tom Maes